keskiviikko 17. huhtikuuta 2013

Ensimmäinen kansalaisaloite ensi viikolla eduskunnan käsittelyyn


Turkistarhauksen kieltämistä Suomesa haetaan kansalaisaloitteen kautta. Kansalaisaloite jätettiin eduskunnalle jo runsas kuukausi sitten. Keskustelua asiasta on viivyttänyt se, että eduskunnassa on ensin luotu pelisääntöjä kansalaisaloitteiden käsittelylle. Kansalaisaloite pääsee eduskunnan käsittelyyn ensi viikolla. Turkistarhauksen kieltoa ajava lakialoite tulee lähetekeskusteluun 25. huhtikuuta, eduskunta tiedottaa. Sen jälkeen aloite etenee valiokuntaan.

Eduskunnan puhemiesneuvosto on antanut yhteiset suositukset sille, miten kansalaisaloitteiden kanssa pitää menetellä. Suosituksen mukaan valiokuntien on ilmoitettava kuudessa kuukaudessa aloitteen saapumisesta, mihin toimenpiteisiin ryhdytään. Kansalaisaloitteesta tulisi suosituksen mukaan kuulla asiantuntijoita säännönmukaisesti. Myös kansalaisaloitteen tekijöille on eduskunnan työjärjestyksen mukaan varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Valiokunta päättää, jatkaako se asian käsittelyä tuoden sen täysistuntokäsittelyyn. Näin ollen koko eduskunnan käsiteltäväksi kansalaisaloitteet eivät välttämättä pääse.

Uutiskatsaus #2

Kansalaisaloite.com listaa viimeaikaiset kansalaisaloitteisiin liittyvät uutiset.

 

Helsingin Alppilan yläasteen koulusta erotetun opettaja Antti Korhosen tueksi luotiin puolitoista viikkoa sitten adressi, jonka on allekirjoittanut jo yli 200000 henkilöä. Pelastakaa opettaja Antti Korhonen -adressi on kiertänyt Facebookissa ja Adressit.com-palvelussa.

Adressissa vaaditaan että laaditaan yhteisesti sovitut pelisäännöt koulukurin palauttamiseksi. Adressin vaatimuksista kerrotaan seuraavaa: "Kasvatusvastuuta pakoileva nykykulttuurimme  on tehnyt opettajista hampaattomia ja kädettömiä auktoriteetteja. Nuorison keskuudessa lisääntyvä pahoinvointi on tehnyt oppilaitoksista levottomia ja kotioloista saatu olematon tuki ei edesauta oppimismiljöön pitämisen edes jotakuinkin normaalina. Opetushallituksen on laadittava kaikille selvät säännöt sekä ohjeet tilanteisiin joissa ajaudutaan provosoivaan tai hyökkävään käytökseen. Niin opettajien kuin oppilaidenkin tulee olla tietoisia sallittujen ja turvallisten voimakeinojen käytöstä oppilaan rauhoittamiseen. Oikeudenmukainen kohtelu puolin ja toisin selkeyttäisi koulun ja kodin roolit. Toimintamallit voimakeinojen käyttöönottoon konfliktien sattuessa tulee prosessoida ja esimerkein havannoida oppilaiden ja opettajien tietoisuuteen."

Adressin luoneen Sami Rautavuoren mukaan adressi tällaisenaan on riittämätön, jotta eduskunta ottaisi mielipiteet huomioon. Siksi hän valmistelee virallista, oikeusministeriön ylläpitämän kansalaisaloitteen avaamista. Varmennetulla tunnistaumisella koottu aloite on ainoa tapa viedä aihe seuraavalle tasolle, Rautavuori kirjoittaa tiedotteessaan.
Joku toinen taho ehtikin asialle ensin. 15.04.2013 avattiin viralliseen Kansalaisaloite.fi-palveluun uusi kansalaisaloite otsikolla "Opettajille enemmän valtaa puuttua oppilaiden häiriökäyttäytymiseen kouluissa". Aloite vaatii, että eduskunta ryhtyy välittömiin toimiin kouluväkivallan ja koulukiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi sekä oppilaiden ja opettajien työrauhan turvaamiseksi. Lisäksi se vaatii myös opettajille nykyistä laajempia oikeuksia puuttua oppilaiden oppituntia häiritsevään tai muutoin koulurauhaa rikkovaan käytökseen sekä oikeutta poistaa tarvittaessa tällainen oppilas voimakeinoin koulualueelta jäljellä olevan koulupäivän ajaksi ilman, että kyseisen opettajan tarvitsee menettelynsä johdosta pelätä rikosoikeudellista vastuuta tai työsuhteensa loppumista.

Tämä ei ole ilmeisesti myöhäinen aprillipila. Kirjailija Harald Birger Olausen haluaa Tampereesta Suomen pääkaupungin. Pääkaupungin vaihtamista vaativan kansalaisaloitteen pitäisi tulla allekirjoitettavaksi Kansalaisaloite.fi-palveluun lähiaikoina.


Perussuomalainen-lehti kirjoittaa, että ruotsin kielen valinnaisuutta kannattava kansalaisaloite kerää allekirjoituksia reipasta vauhtia. Keräys aloitettiin 3. maaliskuuta ja huhtikuun alussa nimiä oli kasassa jo yli 17 000. Vaadittava 50 000 nimeä tulee täyteen ennen toukokuun loppua tällä vauhdilla. Lain mukaan nimiä saa kerätä puoli vuotta, joten aloitteen viimeinen allekirjoituspäivä on 3. syyskuuta.

torstai 11. huhtikuuta 2013

Mopoautot pois lapsilta?


Noin vajaa viikko sitten vireille pantu uusi kansalaisaloite vaatii mopoautojen poistamista Suomen liikenteestä. Aloitteen perusteluissa kerrotaan että ns."mopoauto", eli kevytnelipyörä aiheittaa tottumattoman kuljettajan käsissä paljon vaaratilanteita. Lisäksi väitetään, että mopoautojen käyttäjät eivät osaa liikennesääntöjä, eikä niiden *osaamista* vaadita edes kunnolla. Aloitteen perustelujen mukaan vaaditun ajokortin saamiseksi tehty teoriakoe on liian helppo ja menee arvaamalla läpi, autokoulua ei vaadita eli kuljettaja on pelkän heppoisen teorian varassa.

Mopoautojen aiheuttamat onnettomuudet ovat lisääntyneet jyrkästi viiden vuoden aikana, selviää Liikennevakuutuskeskuksen tilastoista. Vuonna 2007 niillä aiheutettiin 68 onnettomuutta, mutta vuonna 2011 tapaturmia tapahtui peräti 488.